Δωρητές/Υποστηρικτές

Από το 2005 έως και σήμερα η 50και Ελλάς συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων της. Η συμβολή των δωρητών στο έργο της 50και Ελλάς είναι εξαιρετικά σημαντική καλύπτοντας οικονομικές ή ακόμα και σε είδος ανάγκες.

Χορηγοί & Δωρητές

ONRA AE

Δίκτυα & Συνεργασίες

Υποστηρικτές

Δήμοι και Περιφέρειες

Μετάβαση στο περιεχόμενο