Δικαιώματα και Συνηγορία

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτύξει η 50και Ελλάς απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, όπως εκπαιδευτές, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, κοινωνικούς επιστήμονες καθώς και σε φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό των Ευρωπαϊκών Προγράμματων είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορείτε να το κατεβάσετε αν το επιθυμείτε.
Η στάση και η συμπεριφορά μας αποκαλύπτουν στερεότυπα που συχνά δε γνωρίζουμε ότι έχουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέπτυξε ένα μικρό κουίζ για να μας βοηθήσει να δούμε κατά πόσο οι απόψεις μας για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να επηρεάζονται από τυχόν αρνητικά στερεότυπα που έχουμε υιοθετήσει, πολλές φορές άθελά μας, μέσω της οικογένειας, της κοινωνίας ή και της ίδιας της ζωής.
Ένας χρήσιμος οδηγός που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης, δηλαδή στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, στους φροντιστές, στους οργανισμούς ηλικιωμένων κ.λπ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο