Δια Βίου Μάθηση

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτύξει η 50και Ελλάς απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, όπως εκπαιδευτές, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, κοινωνικούς επιστήμονες καθώς και σε φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό των Ευρωπαϊκών Προγράμματων είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορείτε να το κατεβάσετε αν το επιθυμείτε.
Εκπαιδευτικό υλικό καθοδήγησης των ατόμων άνω των 55 ετών ώστε να εξοικειωθούν με την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του διαδικτύου και να την εντάξουν στην ρουτίνα τους.
Ένα Βιβλίο Εργασίας, για τις ανάγκες των ατόμων άνω των 45 ετών, και ένας “Οδηγός Συμβούλου/Εκπαιδευτή”, για τους παροχείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Ένα βιβλίο για την εκμάθηση tablet ή smartphone σε απλό και κατανοητό ύφος, με πολλές εικόνες και επεξηγήσεις για τους αρχάριους χρήστες οποιασδήποτε ηλικίας.
Χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τη συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που απέχουν από ομαδικές δραστηριότητες.
Εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και είναι στην Αγγλική Γλώσσα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο