Διαγενεακή Μάθηση

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτύξει η 50και Ελλάς απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, όπως εκπαιδευτές, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, κοινωνικούς επιστήμονες καθώς και σε φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό των Ευρωπαϊκών Προγράμματων είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορείτε να το κατεβάσετε αν το επιθυμείτε.
Ένας σύντομος οδηγός για όσους θέλουν να διδάξουν τη βασική χρήση του διαδικτύου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αναπτύχθηκε από την 50και Ελλάς για το πρόγραμμα ΔΕΙΞΤΟΥΣ σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, νεαρούς εθελοντές εκπαιδευτές αλλά και δασκάλους σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν μια δράση διαγενεακής μάθησης και αλληλεγγύης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο