Βιβλιογραφία

Παρακάτω θα βρείτε τις δημοσιεύσεις της επιστημονικής ομάδας της 50και Ελλάς.
Για περισσότερα δημοσιευμένα επιστημονικά κείμενα που σχετίζονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας.

Υγεία, κοινωνική και μακροχρόνια φροντίδα και υπηρεσίες

 • User perspectives in long-term care and the role of informal carers
  Naiditch M, Triantafillou J, Di Santo P, Carretero S, Hirsch Durrett E (2013)
  in Leichsenring K, Billings J and H Nies (eds) Long-term care in Europe – Improving policy and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries
  Bien B, McKee K, Dohner H, Triantafillou J, Lamura G, Doroszkiewicz H, Krevers B, Kofahl C. (2013)
  Eur J Public Health first published online January 18, 2013
 • Informal care in the long-term care system
  Triantafillou J, Naiditch M, Repkova K, Stiehr K, Carretero S, Emilsson T, Di Santo P, Bednarik R, Brichtova L, Ceruzzi F, Cordero L, Mastroyiannakis T, Ferrando M, Mingot K, Ritter J, Vlantoni D. (2010)
  European Overview Paper for INTERLINKS project http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_Overview_FINAL_04_11.pdf
  Executive Summary http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5%20Informal%20care_ExecutiveSummary_FINAL_1.pdf
 • The Role of Informal Care within LTC: Greek National Report for INTERLINKS project
  Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Triantafillou J (2010)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_EL_FAMCARE_final_04.pdf
 • Prevention and rehabilitation within LTC across Europe: European Overview Paper for INTERLINKS project
  Kumpers S, Allen K, Campbell L, Dieterich A, Glasby J, Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Pokrajac T, Ruppe G, Turk E, van der Veen R, Wagner L (2010)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_Overview_FINAL_04_11.pdf
 • Prevention and Rehabilitation within LTC: Greek National Report for INTERLINKS project
  Mastroyiannakis T, Kagialaris G (2010)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_EL_NRP_final.pdf
 • Governance and Finance of LTC across Europe: European Overview Report
  Allen K, Bednarik R, Campbell L, Dieterich A, Hirsch-Durrett E, Emilsson T, Glasby J, Gobet P, Kagialaris G, Klavus J, Kumpers S, Leichsenring K, Ljunggren G, Mastroyiannakis T, Merilainen S, Naiditch M, Nies H, Repetti M, Repkova K, Rodrigues R, Stiehr K, van der Veen R, Wagner L, Weig B (2011)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/1%20WP6_GOV_FIN_final.pdf
 • Governance and Financing of LTC: Greek National Report for INTERLINKS project
  Mastroyiannakis T, Kagialaris G, Triantafillou J (2010)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP6_EL_NRP_final.pdf
 • Quality in and Equality of Access to Healthcare Services – Country Report for Greece
  Altanis P, Economou C, Geitona M, Gregory S, Mestheneos E, Triantafillou J, Petsetaki E, Kyriopoulos J. (2008)
  EU programme Healthquest. EHMA.
 • Family carers’ experiences using support services in Europe: Empirical evidence from the EUROFAMCARE Study
  Lamura, G., Mnich, E., Nolan, M., Wojszel, B., Krevers, B., Mestheneos, L. & Dohner, H. (2008)
  Gerontologist, 48, 6, 752-771. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139249
 • Dimensions of future social service provision in the ageing societies of Europe
  Lamura G, Mnich E, Bien B, Krevers B, McKee K, Mestheneos E, Dohner H. (2007)
  Advances in Gerontology 3, Vol. 20: 13
 • Services for supporting family carers of older people from service providers’ perspective
  Krevers B, Brown J, Bledowski P, Melchiorre MG, Ludecke D, Mestheneos E. (2007)
  In: Lamura G, Dohner H, Kofahl C on behalf of the EUROFAMCARE Consortium (eds).
  Services for Supporting Family Carers of Older People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage. A six-country comparative study.
  Hamburg: LIT Verlag
 • The National Survey Report for Greece. EUROFAMCARE – Services for Supporting Family Carers of Dependent Older People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage
  Triantafillou J, Mestheneos E, Prouskas C, Goltsi V, Kontouka S, Loukissis A (2006) http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/nasure_el.pdf
 • EUROFAMCARE ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα Ατομα
  Τριανταφύλλου Τζ, Μεσθεναίου Ε, Προύσκας Κ, Γκόλτση Π, Κοντούκα Σ, Λουκίσης Α (2006)
  Περιληψη της Ελληνικης Εκθεσης. Ι.Κ.Π.Α, Αθήνα. http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/nasure_el_in_greek.pdf
 • Supporting Family Carers of Older People in Europe
  Mestheneos E, Triantafillou J (Eds.) (2005)
  The Pan-European Background Report Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives ISBN 3-8258-9121-6. Lit Verlag, Hamburg. http://www.uke.de/extern/eurofamcare/publikationen.php?abs=1
 • EUROFAMCARE: Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage
  Mestheneos E, Triantafillou J, Kontouka S (2004)
  National Background Report for Greece, Athens, Hamburg.
  http://www.uke.de/extern/eurofamcare/publikationen.php?abs=1
 • Chapter 7: “Integrated Teams”
  Triantafillou J (2004)
  in Nies H, Berman P (Eds) Integrating Services for Older People: A resource book for managers e-book
 • Ch.4, Greece, in “Family Care of Older People in Europe – COPE”
  Triantafillou J. and Mestheneos E. (2001)
  Ed. Philp I., Biomedical and Health Research Vol. 46, IOS Press, The Netherlands
 • Pathways to Care for the Elderly in Greece
  Triantafillou J., Mestheneos E. (1994)
  in special issue Social Science and Medicine., “Frailty and its Consequences.” Pergamon Press.
 • Συστήματα παροχής υπηρεσιών πρόνοιας για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα
  Tριανταφύλου Τζ., Μεσθεναίου E. (1991)
  Κοινωνική Εργασία. Τεύχος 24, σελ.304-306. Αθήνα.

Υγεία και Aσθένεια

 • ‘Active and Healthy Ageing in a Time of Crisis and Lessons from Civil Society: Experience from 50plus Hellas’
  Authors: Delatola-Paganelis M, Drymoussis I, Kampanaros D, Karampetsou M, Lazaridou C, Mestheneos E, Michalopoulou G, Pavlidis G, Ranga M, Tsoumaki T, Triantafillou J. In Ageing in the Crisis: Experiences from Greece (2018) Ed: Fred Karl Lit Verlag,
  Zurich (ISBN 978-3-643-90984-8(pb) ISBN 978-3-643-95984-3(PDF). http://www.litverlag.de/isbn/3-643-90984-8
 • The Present and Future Health Status of Older People in the Mediterranean Region
  Triantafillou J, Mestheneos E. (2013)
  in Ageing in the Mediterranean Troisi J, von Kondratowitz H-J (Eds.), The Policy Press, UK
 • Measuring case-mix and outcome for older people in acute hospital care across Europe: the development and potential of the ACMEplus instrument
  Espallargues M., Philp I., Seymour D.G., Campbell S.E., Primrose W., Arino S., Dunstan E., Lamura G., Lawson P., Mestheneos E., Politynska B., Raiha I.(2008)
 • A multi-centre European study of factors affecting the discharge destination of older people admitted to hospital: analysis of in-hospital data from the ACMEplus project
  Campbell SE, Seymour DG, Primrose WR, Mestheneos E. et al. (2005)
  Age & Ageing 2005; 34: 467-475.
 • The Health of Older People in the European Community
  Triantafillou J., Mestheneos E, Levett J, Petsetakis E. (1999)
  for E.C. D.G.V (Public Health).
 • Health Related Quality of Life in Rural Elderly Greeks
  Triantafillou J, Dontas A, Jokela J. (1996)
  in Pendulum: Health Related Quality of Life of Older Europeans. Ed. Ferrucci L, et al, WHO, Florence.
 • Problems in the formulation and implementation of Healthy Ageing Policies
  Triantafillou J, (1996)
  in Infrastructure Strengthening in Public Health. Levett J., Petsetaki E. (Eds.) National School for Public Health, Athens.

Φροντιστές

 • User perspectives in long-term care and the role of informal carers
  Naiditch M, Triantafillou J, Di Santo P, Carretero S, Hirsch Durrett E (2013)
  in Leichsenring K, Billings J and H Nies (eds) Long-term care in Europe – Improving policy and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • The Role of Informal Care within LTC: Greek National Report for INTERLINKS project
  Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Triantafillou J (2010)
  (FP7 no. 223037)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_EL_FAMCARE_final_04.pdf
 • Negative impact and positive value in caregiving: validation of the cope index in a six-country sample of carers
  Balducci C, Mnich E, McKee KJ, Lamura G, Beckman A, Krevers B, Wojszel B, Nolan M, Prouskas C, Bien B, Oberg B. (2008)
  The Gerontologist; Jun 2008; 48, 3, pp276-286; ProQuest Education Journals
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18591353
 • Erfahrungen von pflegenden Angehorigen alterer Menschen in Europa bei der Inanspruchnahme von Unterstutzungsleistungen. Ausgewahlte Ergebnisse des Projektes EUROFAMCARE
  Lamura G, Mnich E, Wojszel B, Nolan M, Krevers B, Mestheneos L, Dohner H (2006)
  In: Z Gerontol Geriat 39: 429-442
 • Supporting carers of older people in Europe: a comparative report on six European countries
  Lamura G (2003)
  Presentation at 11th European Social Services conference – Venice, 2nd-4th July 2003 “Health and Social Services: Partners for a Social Europe”. ( PDF)
 • Ch.4, Greece, in “Family Care of Older People in Europe – COPE
  Triantafillou J. and Mestheneos E. (2001)
  Ed. Philp I., Biomedical and Health Research Vol. 46, IOS Press, The Netherlands
 • Εργασία και φροντίδα στην Ελλάδα: Ιδιωτικές λύσεις σε ένα αδιάφορα κράτος
  Mestheneos E, Triantafillou J. (1999)
  στην Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (σε Γερμανικά)
 • Ποιος Φροντίζει;
  Μεσθεναίου Ε.. (1996)
  Γήρανση και Κοινωνία : Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου, ΕΚΚΕ σελ. 441-447, Αθήνα.
 • ‘Professionalizing’ the Work of Family Carers of Dependent Older People
  Triantafillou J., Mestheneos E. (1994)
  in Health and Social Care in the Community. pp.257-260.Blackwell. Oxford.
 • Ποιος Φροντίζει; Η Οικογενειακή Φροντίδα των Εξαρτημένων Ηλικιωμένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
  Τριανταφύλλου Τζ., Μεσθεναίου E. (1993)
  SEXTANT, Αθήνα.,
 • Eds. Carers Talking: Family Care of Dependent Older People in Europe
  Mestheneos E., Triantafillou J. (1993)
  European Foundation, Dublin. Office for Official Publications of the EC, Luxemburg.
 • The Support of Family Carers of the Older Elderly in Greece
  Mestheneos E., Triantafillou J. (1993)
  in Informal Care in Europe. ed. Twigg J., SPRU, York., U.K.

Απασχόληση και Διακρίσεις λόγω Ηλικίας

 • Οδηγός – Μύθοι και στερεότυπα για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας
  Μεσθεναίου Ε.. (2007)
  Empeiria Equal Programme. INE Publication.
 • Εργασία και φροντίδα στην Ελλάδα: Ιδιωτικές λύσεις σε ένα αδιάφορα κράτος
  Mestheneos E, Triantafillou J. (1999)
  στην Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (σε Γερμανικά)
 • Early Retired- Greek national Report
  Mestheneos E, Ioannidi E, (1998)
  in the Early Retired, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 2, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London.
 • Οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας
  Μεσθεναίου Ε, Ιωαννίδη Ε, (1998)
  Εργασία, τεύχος 18, Απρίλιος.

Διαγενεακές σχέσεις

 • Grandparenthood and intergenerational relationships in ageing European populations: A Research Training Network
  Smith P.K., Attias-Donfut C., Rozenkier A., Hagestad G., Harper S., Hurme H., Tobio C. & Mestheneos E. (2004)
  Generations Review, 14, 23-25.
 • Naming grandparents
  Mestheneos E. and Svensson-Dianellou A. (2004)
  Generations Review, 14, 10-13.
 • Grandparenthood and intergenerational relationships in ageing European populations: A Research Training Network
  Smith P.K, Attias-Donfut C, Rozenkier A, Hagestad G, Harper S, Hurme H, Tobio C, Mestheneos E (2004)
  Generations Review, 14, 23-25

Δία βίου μάθηση και νέες τεχνολογίες

 • The Older Users perspective on AAL: Lessons from the past for the future
  Mestheneos E. (2011)
  in Handbook of AAL 2011. Vienna.
 • H Εκπαιδευση στην Τρίτη Ηλικια
  Λαζαρίδου T. (2010)
  Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα. www.adulteduc.gr
 • SEELERNETZ: Seniors In Europe Learn in Networks
  Gankova, Z., Kolland,F., Koster, D., Ranga, M.M. & Saftu, L. (2010)
  The European Model
 • Older People’s Perceptions and Experiences of a Digital Learning Game
  Nap Henk Herman, Diaz-Orueta Unai, Gonzalez Mari, Lozar-Manfreda Katja, Ranga Myrto, Dolnicar Vesna, Oyarzun David, De Schutter Bob. (20.05.2014) ( PDF)
 • Games for Health Journal
  Unai Diaz-Orueta, David Facal, Henk Herman Nap, and Myrto-Maria Ranga. (April 2012) http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/g4h.2011.0024

Κακοποίηση και Ευεξία

 • Inequality in the Quality of Life
  Ioannidi E., Mestheneos E (2012)
  in Ageing in European Societies. ed. C.Phellas. Springer.

Γενικά άρθρα

 • Ageing, learning and health: making connections
  Mestheneos E, Withnall A. (Sep 2016)
  https://www.researchgate.net/publication/308272627_Ageing_learning_and_health_making_connections
 • The Present and Future Health Status of Older People in the Mediterranean Region
  Triantafillou J, Mestheneos E. (2013)
  in Ageing in the Mediterranean Troisi J, von Kondratowitz H-J (Eds.), The Policy Press, UK
 • Οδηγός για την Ένταξη της Οπτικής του Φύλου (Gender Mainstreaming) στην Κοινωνική Πολιτική και στην Κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων (Gender Budgeting): Ηλικιωμένες Γυναίκες
  Προύσκας, K. , Θελερι?τη, Μ., Βουγιου?κα Α?. και Βα?σσου Β. (2012)
  Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικη? Γραμματει?α Ισο?τητας των Φυ?λων (ΓΓΙΦ)
 • Central Occupational therapy service center, Municipality of Heraklio Attikis- A project for the elderly
  Karampetsou M.
  στο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ELISAN,αρ. τεύχ. 13, Σεπτέμβριος 2009, ηλεκτρ. δ/νση: http://www.elisan.eu/docs/EN-experience.010.pdf.
 • Γυναίκες και τρίτη ηλικία
  Μεσθεναίου Ε. Ιωαννίδη Ε. Αγραφιώτης Α. (2008)
  στην “Γυναίκα και Υγεία” Εκδοσεις Παπαζήση.
  Μεσθεναίου Ε.,Αντονιαδου Κ. (2004)
  Εθνικη Αναφορα της Ελλάδασ για το προγραμμα MΕΡΙ
 • Αξιολόγηση των Αναγκών Ηλικιωμένων: Θεωρητικά Μοντέλα
  Προύσκας, Κ. (2002)
  Στο Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Επιμ) Ειδικά Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα: Εκδόσεις Σύνεδρον.
 • EUROFAMCARE: Πανελλαδική Έρευνα για την Φροντίδα Εξαρτημένων Ηλικιωμένων Ατόμων από την Οικογένεια – Περίληψη της Ελληνικής Έκθεσης
  Τριανταφύλλου, Τ., Μεσθεναίου, Λ., Προύσκας, Κ. και συν. (2006)
  Αθήνα: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης (ΙΚΠΑ), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου
  Ολυμπία Καμινιώτη (11/2013)
  Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. (PDF)

Πρόληψη Ατυχημάτων

 • Η πρόληψη για την υγεία, αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης
  Καραμπέτσου Μ. (2010)
  «Δράσεις πρόληψης στους Δήμους»- 4ο στρογγυλό τραπέζι , Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Ο.Τ.Α. (3-4/10/2009), σελ. 160-162, έκδοση : Απρίλιος 2010.
 • Πρόληψη ατυχημάτων και ασφάλεια ηλικιωμένου στο σπίτι – Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας
  Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ. (2009)
  στην τριμηνιαία εφημερίδα του Μεσογειακού Φόρουμ για την Υγεία και το Περιβάλλον, αρ. φυλ. 06, σελ.07, Φθινόπωρο 2009. (PDF)
 • Εργοθεραπευτικές οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ’ ηλικίας
  Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ. (2009)
  επιστ. περιοδικό «Εργοθεραπεία» τεύχος Νο 37, σελ.27-33, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. (PDF)
 • Εφαρμογή & Αξιολόγηση Δοκιμαστικού προγράμματος Ασφαλές σπίτι
  Ντιναπόγιας Α., Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ., Μάντη Ε., Πράσσου Ν., Τερζίδης Α., Πετρίδου Ε. (2008)
  επιστ. περιοδικό «Εργοθεραπεία» τεύχος Νο 36, σελ.16-23, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008.

Άνοια – Alzheimer

 • Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με νόσο Alzheimer στο Κ.Α.Π.Η. και στο σπίτι
  Καραμπέτσου Μ. (2000)
  Επιστημονικό Βιβλίο: Θέματα Γεροντολογίας & Γηριατρικής – Η τρέχουσα ελληνική εμπειρία στην αυγή της 3ης χιλιετίας. σελ. 117-121, Εκδόσεις Σύνεδρον 2000. (PDF)
 • Η εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με άνοια
  Καραμπέτσου Μ. (2000)
  Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου νόσου Alzheimer. Επιμέλεια έκδοσης Μαγδαληνή Χατζηκώστα – Τσολάκη, σελ. 251-253, Ιανουάριος 2000. (PDF)

Εκδόσεις με συνεισφορές από 50+ με ελληνικά δεδομένα

 • Age/Inc (2007) – Πρόγραμμα για την Κοινωνική ένταξη
 • ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Έρευνα SEELERNETZ (2010)  (PDF)

Εκδόσεις άλλων

 • An uncertain age: Reimagining long term care in the 21st century. (2012) (PDF)
Μετάβαση στο περιεχόμενο