Απολογισμοί

Απολογισμοί Δράσεων

Οικονομικοί Απολογισμοί

Έσοδα

 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €7.000
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €11.242.50

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €2.159,04
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €5.860.86
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €3003.21

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €127.400
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €3.664
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €3.895

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €98.469
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €19.598
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €12.488

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €108.300
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €2.070
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €7.790

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €86.000
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €26.144
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €6.748

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €21.358
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €3.975
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €10.161

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €21.429
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €6.258
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €6.165

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €14.397
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €600
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €16.184

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €29.346
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €3.327
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €2.819