Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €142,00
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €49.605,60

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €42.066,46
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €5.689,55

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €7.000
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €11.242,50

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €2.159,04
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €5.860,86
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €3003,21

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €127.400
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €3.664
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €3.895

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €98.469
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €19.598
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €12.488

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €108.300
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €2.070
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €7.790

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €86.000
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €26.144
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €6.748

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €21.358
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €3.975
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €10.161

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €21.429
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €6.258
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €6.165

Οικονομικός Απολογισμός

Έσοδα

 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΩΡΕΕΣ - €14.397
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - €600
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - €16.184

Έξοδα

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - €29.346
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - €3.327
 • ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - €2.819
Μετάβαση στο περιεχόμενο