Κοινωνική Δικαιοσύνη στην ΕΕ- Έκθεση Δεικτών 2017Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση για την περίοδο 2008-2017 για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς δείκτες που αφορούν στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

pdfΔείτε την έκθεση εδώ5.19 MB