Δελτίο Τύπου - Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση: Στόχοι μετά το 2017Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 21 Σεπτέμβριου 2017

Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση: Στόχοι μετά το 2017 - Η προστασία όλου του φάσματος των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων των μεγαλύτερων ατόμων.

Η πλατφόρμα της Ευρώπης AGE μαζί με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συγκεντρώθηκαν στο φόρουμ της κοινωνίας πολιτών που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 την παραμονή του υπουργικού συνεδρίου UNECE για να ζητηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν το Σχέδιο της Μαδρίτης στα επόμενα πέντε χρόνια για να ενισχύσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής στην κοινωνία.

Η ανανέωση των δεσμεύσεων ΜΙΡΑΑ (του Διεθνούς Σχεδίου Δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση) πρέπει να χτιστεί πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στο Ανοιχτό Σχέδιο της Ομάδας Εργασίας για τη γήρανση του ΟΗΕ (OEWG) στο πώς θα βελτιωθεί βασικά η προστασία των δικαιωμάτων των μεγαλύτερων ατόμων. «Ενώ το OEWG έχει μια αποκλειστική εντολή να προωθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεγαλύτερων ατόμων, το MIPAA παρέχει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για τη γήρανση βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι δύο διαδικασίες είναι συμπληρωματικές και πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στους μεγαλύτερους ανθρώπους να συνεισφέρουν σε αυτές τις εξελίξεις πολιτικής-κλειδιά» επέμεινε η Χάιντι Μόλλενκοπφ αντιπρόεδρος της AGE, στο πάνελ που συζητά την προστιθέμενη αξία των πλαισίων πολιτικής για τη βελτίωση της κατάστασης ζωής των γηραιότερων ατόμων.

Στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας των τελευταίων ετών, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις σε σχέση με την επάρκεια του εισοδήματος για μια αξιοπρεπή ζωή, την ισότητα της πρόσβασης στην εργασία με την ενίσχυση της δια βίου μάθησης ή την οικονομικά προσιτή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και μακροπρόθεσμης φροντίδας. Επιπλέον, η συστηματική διάκριση λόγω ηλικίας δυσχεραίνει την πρόσβαση των μεγαλύτερων ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες.

«Παρατηρούμε ένα κενό μεταξύ του τι θεωρούν οι κυβερνήσεις ότι προσφέρουν και της πραγματικής ζωής των μεγαλύτερων ατόμων σε αυτές τις χώρες και θα θέλαμε να επαναλάβουμε την υποστήριξή μας στην πρόταση της Ανεξάρτητης Εμπειρογνώμονος των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γηραιότερων ατόμων, Ρόζα Κόρνφελντ-Μάττε, για τη θέσπιση ενός δεσμευτικού νομικού οργάνου», πρόσθεσε η Ανν-Σοφί Παράν, Γενικός Γραμματέας της AGE. «Ελπίζουμε ότι στην αυριανή υπουργική διάσκεψη οι κυβερνήσεις μας θα δεσμευτούν να προωθήσουν διαγενεακή αλληλεγγύη για να επισημανθεί η σημαντική κοινωνική αξία των γηραιότερων ατόμων.. Πρέπει επίσης να αμφισβητήσουν εκτεταμένα αρνητικά στερεότυπα για τους ηλικιωμένους», κατέληξε η Έμπε Γιόχανσεν, πρόεδρος της AGE.